Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 1-69 ซับไทย Anime

Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 1-69 ซับไทย

Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 1-69 ซับไทย

147805

เซน หลัว ซึ่งปัจจุบันเป็นทาสรอง เคยเป็นนายน้อยของครอบครัวใหญ่ Bai Lian Cheng Shen เนื่องจากครอบครัวของเขาเสื่อมโทรม น้องสาวของเขาถูกกักขังโดยกองกำลังที่แข็งแกร่ง เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรับใช้ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม เมฆทุกก้อนมีซับในสีเงิน หนังสือโบราณที่พ่อของเขาทิ้งไว้นั้นซ่อนคาถาเวทย์มนตร์ซึ่งสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเครื่องดนตรีได้! พลังลึกลับเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้คืออะไร? นี่คือการแข่งขันกับโชคชะตา

Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 1-69 ซับไทย

69
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 1 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 2 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 3 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 4 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 5 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 6 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 7 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 8 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 9 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 10 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 11 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 12 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 13 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 14 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 15 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 16 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 17 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 18 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 19 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 20 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 21 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 22 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 23 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 24 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 25 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 26 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 27 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 28 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 29 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 30 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 31 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 32 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 33 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 34 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 35 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 36 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 37 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 38 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 39 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 40 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 41 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 42 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 43 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 44 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 45 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 46 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 47 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 48 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 49 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 50 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 51 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 52 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 53 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 54 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 55 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 56 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 57 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 58 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 59 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 60 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 61 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 62 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 63 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 64 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 65 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 66 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 67 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 68 ซับไทย
Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ตอนที่ 69 ซับไทย

Relate Posts